»Projecten
Projecten 2018-01-09T10:39:14+00:00

Projectenoverzicht

Onderstaand een overzicht

Maasheggen

Veel van de karakteristieke Maasheggen zijn in de loop van de jaren uit Noord-Limburg verdwenen. Nu wordt geprobeerd om weer meer heggen terug te krijgen. Natuurrijk Limburg wil hier samen met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vereniging Innovatief Platteland een impuls aan geven. Er is geschat dat in Noord-Limburg nog maar een [...]

27-12-2017|Parken en natuurgebieden, Projecten|

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

De landbouw heeft te maken met een steeds grotere druk op de beschikbaarheid van gronden. Tegelijkertijd wordt al jaren gezocht naar potentieel interessante gewassen die een mogelijk nieuw verdienmodel voor de sector kunnen betekenen. We constateren dat de vraag vanuit diverse markten op dit vlak sterk toeneemt. Voor een duurzaam verdienmodel [...]