Agrarische innovaties2018-01-09T11:06:01+01:00

Projecten: Agrarische innovaties

Bright 5² innovatieproject

Bright 5² is een (koepel)project van Compas Agro waarbinnen gedreven, sector overschrijdend, toegepast, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wordt voor de kapitaalsintensieve teelten die belangrijk zijn voor de regio Zuidoost Nederland. Het hoofddoel van dit project was onderzoek doen om de teler te ondersteunen zijn teelt te verduurzamen. Het project is in 2019 [...]

07-05-2024|

Platform Nieuwe Teelten

Platform Nieuwe Teelten is opgericht om de vraag naar ‘nieuwe teelten’ optimaal te vertalen naar kansen voor de sector. Platform Nieuwe Teelten is een samenwerking tussen LLTB, WUR Open Teelten, HAS Green Academy, Compas Agro BV, Maastricht University en Vereniging Innovatief Platteland. VIP is één van de initiatiefnemers van Platform Nieuwe [...]

07-05-2024|

IBEL-project

IBEL staat voor Impuls Biocirculaire Economie Limburg. Een nieuw programma dat in het leven is geroepen door Provincie Limburg en uitgevoerd zal worden door LIOF. Vereniging Innovatief Platteland is een partner van IBEL en ondersteunt daarmee de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties. IBEL legt de focus op drie thema’s en/of aandachtsgebieden: [...]

07-05-2024|

Inspiratiebijeenkomst 11 september Jong-Leren-Eten en Boerderij-Educatie Limburg

Deze zomer mocht Dieuwertje Crasborn zich in Nepal laten inspireren door te aanschouwen hoe mensen overal waar ze maar plaats vinden zelf voedsel verbouwden met de meest simpele  middelen. Zelfs in hoofdstad Kathmandu was elke vrije muur en elk open plekje bedekt met klimmende komkommers, pompoenen, bonen, tomaten en mais. Ook [...]

27-08-2019|

Bloem- en Vogelrijke Akkerranden Gemeente Venray

Bloem- en vogelrijke akkerranden bieden een oase aan “Bed & Breakfast” voor vele insecten en dan natuurlijk ook vele akkervogels! De informatie en het aanmeldingsformulier voor aanvraag bloem- en vogelrijke akkerranden 2019 zijn beschikbaar op onze website. U vindt ze hier. Let op aanmelden voor 10 april a.s.! Instructie [...]

27-03-2019|
Ga naar de bovenkant