ยปContact
Contact2017-12-27T12:10:47+00:00

Contactformulier

Heeft u een vraag over een specifiek aandachtsgebied? Dan kunt u onderstaand contactformulier invullen of rechtstreeks contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Contactgegevens

Vereniging Innovatief Platteland
Dep. Petersstraat 27
5808 BB Oirlo

T: 0478-578189
E: contact@innovatiefplatteland.nl