Veel van de karakteristieke Maasheggen zijn in de loop van de jaren uit Noord-Limburg verdwenen. Nu wordt geprobeerd om weer meer heggen terug te krijgen. Natuurrijk Limburg wil hier samen met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vereniging Innovatief Platteland een impuls aan geven. Er is geschat dat in Noord-Limburg nog maar een kilometer of 25 resteert van dat ooit omvangrijke lint van meidoornhagen. Vooral bij ruilverkaveling zijn volgens hem veel heggen verdwenen. Boeren legen die heggen vroeger onder meer aan om vee bijeen te houden en te beschermen tegen roofdieren.

Er wordt verwacht dat vogels als geelgors, de braamsluiper en de patrijs zullen profiteren van inspanningen om de Maasheggen op te knappen en uit te breiden. In eerste instantie heeft Natuurrijk Limburg € 50.000 beschikbaar maar er wordt geprobeerd dit bedrag te verhogen. Het geld is bedoeld om met boeren afspraken te maken over het beheer van bestaande heggen maar ook om nieuwe heggen van aan te leggen. De ambitie is om op termijn te komen tot 280 kilometer aan Maasheggen. In eerste instantie wordt er gemikt op 60 kilometer.