U heeft wellicht al eens van ons gehoord via Dieuwertje Crasborn, maar zo niet, dan stellen wij ons graag nog eens voor.

Wij, Joris Bruns, Stefan Hermans en Martine van der Meijden, zijn drie studenten van HAS Hogeschool Venlo en wij wijden ons afstudeerproject aan LocalHiero’s, het korte-keten initiatief waar Dieuwertje Crasborn in januari 2019 een presentatie over heeft gegeven bij VIP.

 Wat is LocalHiero’s eigenlijk?

Goede vraag! Het concept bestaat nog niet, maar juist wij doen er alles aan om dat te veranderen.

Het doel van het concept luidt als volgt:

LocalHiero’s is een concept dat de boer niet in hokjes plaatst, maar een kans geeft om zijn eerlijke verhaal direct te communiceren naar de consument. Er is geen goed of fout, maar door de boer de kans te geven om zijn verhaal te doen naar de consument, ontstaat een bepaalde vorm van transparantie die buiten alle keurmerken en labels om gaat. De consument heeft dan direct inzicht in het producten die hij koopt en dat aansluit bij zijn eigen belangen en waarden. Het geeft de producent de kans om zich te positioneren als unieke boer met het eigen verhaal. Directe communicatie is belangrijk om wederzijds begrip en vertrouwen te creëren en om de wens naar transparantie en vertrouwen mogelijk te maken. Op deze manier brengt LocalHiero’s boer en consument dichter bij elkaar, wat zorgt voor een positieve samenwerking en een duurzaam voortbestaan van de goede relatie met de consument.

 Na een oriënterende fase van de huidige markt zijn we over gegaan op verdiepend onderzoek naar de wensen en behoeften van zowel de consument als de producent. Dit is zo realistisch en objectief mogelijk gebeurd. Alle resultaten van deze onderzoeken zijn vervolgens samen gepakt en hier is een SWOT-analyse uitgekomen. Deze gegevens vertellen ons waar de kansen voor het concept liggen en hoe LocalHiero’s hier het beste mee om kan gaan. Uiteindelijk wordt er eind juni een adviesrapport opgeleverd waarin staat hoe LocalHiero’s zich het beste kan ontwikkelen. Verder zal er in staan hoe LocalHiero’s zich het beste kan positioneren, de producten kan vermarkten en hoe dit er visueel het beste uit kan zien. Denk aan een logo en een huisstijl.

Bent u geïnteresseerd om u aan te sluiten aan het dit initiatief als producent en wilt u daarbij ook dichter betrokken zijn bij de ontwikkelingen van dit concept? Stuur dan een mail naar: contact@innovatiefplatteland.nl