De landbouw heeft te maken met een steeds grotere druk op de beschikbaarheid van gronden. Tegelijkertijd wordt al jaren gezocht naar potentieel interessante gewassen die een mogelijk nieuw verdienmodel voor de sector kunnen betekenen. We constateren dat de vraag vanuit diverse markten op dit vlak sterk toeneemt. Voor een duurzaam verdienmodel met groeipotentie is het daarom cruciaal dat deze gewassen – naast marktpotentie op zowel de korte als langere termijn – vooral positief bijdragen aan bodemstructuur en / of gezondheid. Bijdrage aan de bodemgesteldheid als vertrekpunt van de gewasselectie is hierbij verfrissend. De combinatie van concrete marktontwikkelingen en vraagsturing maakt deze aanpak bijzonder.

In de regio Noord-Limburg buigen Vereniging Innovatief platteland (VIP), Loonbedrijf Heldens en Loonbedrijf Gebroeders de Boer zich over deze problematiek. Zij willen hun innovatieve ideeën op dit gebied gaan bundelen door samen te gaan werken aan de opstelling van een innovatieplan incl. de beschrijving van een mogelijk vernieuwend samenwerkingsmodel dat generiek toepasbaar is in de landbouw. Centraal in dit innovatieplan staat: nieuwe teelten ter verbetering van de bodemkwaliteit als nieuw verdienmodel. Partners willen door de uitvoering van het innovatieplan (in een volgende fase) nieuwe kansen onderzoeken en benutten voor de primaire sector die leiden tot een duurzame toekomstbestendige landbouw met behoud van bodemkwaliteit.