Het bestuur

Joop de Hoon
Joop de HoonVoorzitter
Aandachtsgebieden:
• Partners
• LLTB
• Overheid en politiek (Raad en B&W)
• Burger en dorpsraden
• Nationale parken, natuurgebieden
• Recreatie en toerisme
• Waterschap

T: 06 – 212 85 303

Peter van Megen
Peter van MegenSecretaris/penningmeester
Aandachtsgebieden:
• Secretaris/penningmeester
• Website
• Partners

T: 06 – 105 58 260

Ger Roersch
Ger RoerschBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Agrarisch natuurbeheer
• Contactpersoon Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark, Milieufederatie Limburg
• Bestuurslid en contactpersoon Natuurrijk Limburg
• Innovatie in de rundveehouderij

T: 06- 229 80 744

Frank Vissers
Frank VissersBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Innovatie in de varkenssector
• (Zonne)energie
• Warmte koude opslag (WKO)/uitwisseling
• Biomassavergisting
• Ondervoorzitter

T: 06 – 153 02 777

Marcel Claus
Marcel ClausBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Projecten
• Gemeente en overheid

T: 06 – 1127 27 278

Patrick Lemmens
Patrick LemmensOndersteuning
Aandachtsgebieden:
• Arvalis
• Greenport Venlo
• Projecten
• Tuinbouw

T: 06 – 226 93 273

Ronnie de Hoon
Ronnie de HoonBestuurslid
Rob de Boer
Rob de BoerBestuurslid
Jens Vullings
Jens VullingsBestuurslid
Aniek Smits
Aniek SmitsCommunicatie & Secretariële ondersteuning