Het bestuur

Joop de Hoon
Joop de HoonVoorzitter
Aandachtsgebieden:
• Partners
• LLTB
• Overheid en politiek (Raad en B&W)
• Burger en dorpsraden
• Nationale parken, natuurgebieden
• Recreatie en toerisme
• Waterschap

T: 06 – 212 85 303

Frank Vissers
Frank VissersBestuurslid/ondervoorzitter
Aandachtsgebieden:
• Innovatie in de varkenssector
• (Zonne)energie
• Warmte koude opslag (WKO)/uitwisseling
• Biomassavergisting

T: 06 – 153 02 777

Peter van Megen
Peter van MegenSecretaris/penningmeester
Aandachtsgebieden:
• Secretaris/penningmeester
• Website
• Partners

T: 06 – 105 58 260

Ger Roersch
Ger RoerschBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Agrarisch natuurbeheer
• Contactpersoon Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark, Milieufederatie Limburg
• Bestuurslid en contactpersoon Natuurrijk Limburg
• Innovatie in de rundveehouderij

T: 06- 229 80 744

Marcel Claus
Marcel ClausBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Projecten
• Gemeente en overheid

T: 06 – 1127 27 278

Jens Vullings
Jens VullingsBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Pluimveehouderij
• Stalsystemen
• Automatisering en nieuwe ontwikkelingen
• Boer-/burgerrelatie (inclusief korte keten/huisverkoop)
Ronnie de Hoon
Ronnie de HoonBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Veldproeven
• Inhoud stoffen gewassen
• Niet chemische onkruidbescherming
• Tuinbouw (asperge, prei, zacht fruit e.d.)
• Automatisering/robotisering
Rob de Boer
Rob de BoerBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Akkerbouw
• Nieuwe teelten
• Bodemvruchtbaarheid
• Technische innovatie, automatisering, precisie landbouw

Patrick Lemmens
Patrick LemmensOndersteuning
Aandachtsgebieden:
• Arvalis
• Greenport Venlo
• Projecten
• Tuinbouw

T: 06 – 226 93 273

Aniek Smits
Aniek SmitsCommunicatie & Secretariële ondersteuning