Wethouder Martijn  van der Putten plantte zaterdag 17 februari in Oirlo bij Boer Ruud de eerste boom in het kader van een Bee Proof agrarisch Venray. Een initiatief dat onder de noemer Bijeen voor bijen wordt uitgevoerd door  de Plattelandscoöperatie in samenwerking met Vereniging Innovatief Platteland, LLTB en gemeente Venray.

De gemeenten Venray en Horst aan de Maas zijn dit jaar de ambassadeurgemeenten van Heel Limburg zoemt, dat – kort gezegd – gaat over biodiversiteit en (wilde) bijen. Inmiddels zijn al veel initiatieven tot stand gekomen. Zo financiert de provincie Limburg op veertig plekken in Limburg bijenoases Bijeen voor Bijen, uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Ook is er dit jaar weer een Bijensymposium. In de gemeente Venray is inmiddels eveneens een aantal projecten gestart. Zo heeft de Plattelandscoöperatie  samen met de LLTB Noord en Vereniging Innovatief Platteland bekeken wat er samen met agrariërs opgepakt zou kunnen worden. Een project dat in der Nationale Bijenstrategie is opgenomen, is Bee Proof agrarisch Venray. “Dat wil agrariërs actief betrekken bij bijen en biodiversiteit”, vertelt wethouder Martijn van der Putten. “Daarvoor worden voorbeeldwerven gecreëerd en wordt de ondernemers onder de noemer Bijeen voor bijen een tool aangeboden. Daarmee kunnen zij zelf meedoen binnen hun bedrijf en op het erf. Samen met partners wordt hiervoor per bedrijf een actieplan opgesteld.” Wanneer de acties grotendeels zijn uitgevoerd, krijgt de deelnemer zijn predicaat Bee proof.

“Biodiversiteit stimuleren is iets dat we allemaal kunnen doen en aanjagen”, zegt Ron Janssen van de Plattelandscoöperatie die het project begeleidt. “Hiermee kunnen we de bijen helpen en ervoor zorgen dat bestuiving, en daarmee ons hele systeem, een bloeiende toekomst heeft. Het is dan ook lovenswaardig dat de agrarische ondernemers Peter en Ruud van Dijck in Oirlo proactief hebben aangegeven hun erf Bee Proof te willen maken en dit ook actief uit te dragen.” Als eerste in de rij heeft de Plattelandscoöperatie voor hen een inrichtings-  en beheerplan opgesteld. “Een boerenerf biedt namelijk legio kansen, zoals de aanleg van bijenvriendelijke beplanting, het  stimuleren van kruidenrijke vegetaties en af en toe een ruig hoekje en rand, takkenrillen en struweel, maar ook het planten van bijenbomen en fruit.” Martijn van der Putten waardeert het voorbeeld dat de ondernemers geven eveneens. “We hopen dan ook dat Bijeen voor Bijen op steeds meer plekken te zien zal zijn.”