Platform Nieuwe Teelten (waarvan VIP een onderdeel is) houdt op woensdag 22 november een regionale bijeenkomst over vezelgewassen. Het onderwerp is: ‘Vezelgewassen in opkomst: verdienmodel voor de teler of kansloos experiment?’.

De bijeenkomst (voor de regio noord en midden) wordt op 22 november van 10.00 tot 12.30 uur gehouden bij Compas Agro BV/Brightlands Campus Greenport Venlo.

Kansen
De laatste tijd zijn vezelgewassen sterk in opkomst. Meer en meer lijken er markttoepassingen in beweging te komen om de vezelgewassen van Nederlandse bodem daadwerkelijk in te gaan zetten als toekomstige (duurzame) grondstof. Met deze toenemende interesse lijken ook de kansen voor Limburgse telers te stijgen om in te stappen in deze ontwikkeling. Zowel voor akkerbouwers (inzet als rotatie-/rustgewas) als voor veehouders (in het kader van extensivering) lijken er mogelijkheden te zijn.

In beweging
Tegelijkertijd met de toenemende markt is de gehele keten sterk in beweging, lijkt er daadwerkelijk concurrentie in de markt op gang te komen en wordt de mogelijkheid voor het verhandelen van carbon-credits (belonen van duurzaamheid) steeds concreter. Wel wordt de keten steeds langer en ongrijpbaar.

Gewasgroepen
Om deze reden is het van groot belang als (potentiële) teler kennis, ervaringen en inzichten te delen met sectorgenoten. Platform Nieuwe Teelten neemt het initiatief om een of meerdere (vezel)gewasgroepen op te starten die zich juist hierop richten. Welke keuzes moeten we maken als teler? Welk gezamenlijk onderzoek is nog echt noodzakelijk? Hoe kunnen we het beste deelgenoot worden van deze ontwikkeling?

Bijeenkomsten
Gedurende de (vrijwel identieke) bijeenkomsten op 21 november en 22 november wordt door diverse partners van het Platform Nieuwe Teelten de laatste informatie gedeeld over de ontwikkelingen, een update gegeven over lopende onderzoeken en met name met u als teler in gesprek gegaan. Welke vragen spelen op uw bedrijf? Ziet u zelf mogelijkheden om teelt van vezelgewassen te integreren in uw bedrijf? En waar zouden de op te starten gewasgroepen wat u betreft mee aan de slag moeten gaan?

De definitieve opzet en agenda is later beschikbaar. Maar opgeven is nu al mogelijk via het aanmeldformulier.