Op woensdag 8 maart vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit jaar met een feestelijk tintje omdat onze vereniging, Vereniging Innovatief Platteland, namelijk in 2023 maar liefst 25 jaar bestaat. Dit werd op deze dag gevierd met een aantal extra festiviteiten.

Het dagprogramma vond plaats bij Tielen Groenten in America. Na een kop koffie en een lekker stuk vlaai ging het programma officieel van start met de bedrijfspresentatie gegeven door de eigenaar van Tielen Groenten: Johan Tielen. Vervolgd met een interessante rondleiding door het bedrijf. Verdeeld over drie groepen kregen we een uitgebreide tour door de bedrijfsloodsen met de daarbij behorende uitleg over de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf.

Na de rondleiding ontvingen we Dr. Martin Scholten, strategisch adviseur van de Wageningen University & Research. We werden meegenomen in zijn visie over natuur & landbouw in Noord-Limburg. Waarbij Dr. Scholten dieper inging op gebied specifiek maatwerk, de essentie van kringlooplandbouw en intermenselijk maatwerk. Er werden kritische vragen gesteld over het perspectief van Scholten, waarover met regelmaat gezond en prettig werd gediscussieerd. De presentatie van Dr. Scholten is als waardevol ontvangen door de aanwezige leden.

Vervolgens was het alweer tijd voor het traditionele stampottenbuffet van Paulus Kookt. Dit jaar (vanwege het 25-jarig bestaan) mét toetjes om het buffet feestelijk af te sluiten.

Het programma ging vervolgens door met de jaarvergadering van Vereniging Innovatief Platteland. Naast de standaard formaliteiten (zoals opening, mededelingen en jaarverslag 2022) heeft voorzitter Joop de Hoon uitgebreid verteld over de lopende projecten (Smakelink, Agro Natuur Route en Boer & Natuur) en mogelijke projecten of aanknopingspunten voor themabijeenkomsten voor de toekomst. Penningmeester Peter van Megen nam ons mee door het financieel overzicht van de vereniging. In de vergadering zijn bestuursleden Peter van Megen (penningmeester/secretaris) en Ronnie de Hoon herkozen.

Vervolgens was er tijd om onderling verder te praten over de dag onder het genot van een drankje. De avond werd afgesloten door een special act. Buutreedster Helga Cornelissen als vrachtwagenchauffeuse van een veewagen verraste de nog aanwezigen met een leuke buut. Het was een zeer geslaagde dag waar wij als vereniging zeer positief op terug kijken!