Bright 5² is een (koepel)project van Compas Agro waarbinnen gedreven, sector overschrijdend, toegepast, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wordt voor de kapitaalsintensieve teelten die belangrijk zijn voor de regio Zuidoost Nederland. Het hoofddoel van dit project was onderzoek doen om de teler te ondersteunen zijn teelt te verduurzamen.

Het project is in 2019 gestart, heeft een looptijd van 5 jaar en loopt daarmee tot en met 2023. In eerste instantie zijn we gestart in vijf teelten: boomkwekerij, asperge, blauwe bes, aardbei en champignon. Daar zijn in de loop der jaren prei, druif en rabarber. Sinds 2023 is het project gestopt met het onderzoek in de champignons.

Binnen het project werd met elke teelt samengewerkt met diverse studieclubs. Zoals boomteeltstudieclub, het Blauwe Bessen Platform enzovoort. Daarnaast werd er samengewerkt met ruim zestig partners. Naast het feit dat er werd samengewerkt met partners en telers werd er ook veel samengewerkt met het onderwijs, zoals HAS Green Academy, Fontys Wageningen Universiteit en Yuverta. Vereniging Innovatief Platteland was actief partner van dit project en heeft op diverse manieren ondersteuning geboden waar mogelijk tijdens dit project.