IBEL staat voor Impuls Biocirculaire Economie Limburg. Een nieuw programma dat in het leven is geroepen door Provincie Limburg en uitgevoerd zal worden door LIOF. Vereniging Innovatief Platteland is een partner van IBEL en ondersteunt daarmee de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties.

IBEL legt de focus op drie thema’s en/of aandachtsgebieden:
– Tuinbouwreststromen
– Nieuwe teelten
– Insecten

Het doel van het project is om vanuit de drie aandachtsgebieden te werken naar nieuwe bedrijvigheid binnen Limburg met als concreet doel: de oplevering van vijf financierbare businesscases, die daadwerkelijk in de markt gezet kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over IBEL.