Kansen voor varkens- en rundveehouders in de energietransitie

Op 9 november 2022 organiseerde Vereniging Innovatief Platteland in samenwerking met Plattelandscoöperatie een studieavond dat in het teken stond van ontwikkelingen in de energietransitie. Onder grote belangstelling bood dit inzicht welke kansen dit kan bieden voor onze leden. Er waren in totaal 30 aanwezigen, eigen leden alsook vertegenwoordiging vanuit regionale studieclubs en gemeenten.

De presentatie werd verzorgd door DLV-advies. Het hoofdthema was mono-vergisting met name gericht op varkens- en rundveehouders. In het eerste gedeelte ging DLV-advies dieper in op energiebesparing en waar dit mogelijk nog gerealiseerd kan worden op het bedrijf. Denk daarbij aan het in kaart brengen van de grotere energie verbruikende apparaten, isolatie en managementmaatregelen.

In het tweede gedeelte werd mono-vergisting verder besproken waarbij de thema’s: vergunningstrajecten, subsidies en praktische inpassingen aan de orde kwamen. Aan de hand van presentatiesheets werden eventuele ver- en nieuwbouw (bij de uitvoering) in beeld gebracht. Een concreet voorbeeld hiervan was de realisatie op een rundveebedrijf met daarbij de financiële berekening. Dit gaf inzicht in de kansen die dit kan bieden richting een nieuw verdienmodel en kringlooplandbouw.

Met de aanwezigen werd er volop gediscussieerd over mono-vergisting en aanverwante onderwerpen. Als organisatie kijken we tevreden terug op de bijeenkomst.

Is uw belangstelling gewekt? Maar was u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, neem dan contact op met bestuurslid Frank Vissers om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.