Een duurzame toekomst? De landbouw heeft (een deel) van de oplossing in handen!

De bijdrage die de plantaardige sector kan leveren aan verduurzaming van de maatschappij is enorm. Door nieuwe gewassen te introduceren helpen we de industrie met het verder verduurzamen van hun eindproducten.

Welke kansen biedt dit op korte en langere termijn en hoe gaan we deze mogelijkheden daadwerkelijk verzilveren?

De rol van de plantaardige sector in de verduurzaming van de maatschappij en met name de directe kansen voor de teler staan centraal in deze bijzondere bijeenkomst.

Graag nodigen wij, Vereniging Innovatief Platteland en LLTB, ism Compas Agro als gastbedrijf u uit voor deze bijeenkomst. Leden van de Plattelands Coƶperatie zijn, in overleg met de voorzitter, ook van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot aanmelden.