Vanaf heden zullen we de naam Plants for Plants niet meer gebruiken maar zal dit project van naam wijzigen naar “Nieuwe teelten, nieuwe waarde”.

De vorig geplande bijeenkomst kon door omstandigheden niet doorgaan. We hebben een nieuwe datum voor u kunnen vastzetten op vrijdag 10 september. Het volledige programma zal in de week van 9 augustus bekend worden gemaakt. Het programma zal in ieder geval in het teken staan van uitleg van nieuwe teelten en opbrengsten. De bezichtiging van de gewassen en gebruiksmogelijkheden als eindproduct. Maar nog belangrijker is de discussie die wij met u gaan houden:

– Hoe kijkt u naar deze gewassen
– Wat ziet u voor mogelijkheden
– Zijn er andere of betere verdienmodellen
– Welke problemen doen zich voor

Wij hebben u hierbij nodig! Wij verwelkomen u graag op vrijdag 10 september | Fieldlabs Compas Agro | Brightlands Campus Greenport Venlo | aanvang 09:45 uur