Sinds de start van Plants For Plants eind 2019 zijn er mooie stappen gezet op het gebied van verwaarding van innovatieve gewassen en het aanboren van nieuwe markten voor deze niet-traditionele teelten. Op donderdag 11 februari van 15 tot 17 uur worden in een digitale inspiratiesessie de eerste resultaten en ontwikkelingen gepresenteerd. Voor meer informatie en deelnemen aan de sessie klik op deze link.

Nieuwe Oogst heeft op 23-01-2021 een artikel gepubliceerd aangaande Plants For Plants. Klik hier om het artikel te lezen.

Foto LLTB