U beheert weidevogelgrasland of vogelakkers binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de laatste weidevogelparel van Limburg, het agrarisch gebied ten zuiden van de Peel. Het weidevogelseizoen is nu in volle gang. Het zenderonderzoek aan de Ospelse patrijzen gaat zijn 2e jaar in. Hierbij brengen wij u op de hoogte van het laatste nieuws middels een nieuwsbericht van Natuurrijk Limburg. Klik hier voor het artikel.