Op 6 maart organiseren wij samen met John Deere en Blue Engineering voor u Themabijeenkomst “Precisielandbouw” bij de John Deere fabriek te Horst. John Deere geeft de ontwikkelingen weer op het gebied van spuittechniek. Daarbij schetsen ze de kaders van regelgeving alsook de technische mogelijkheden nu en in de toekomst. De rol van techniek bepaalt sterk het spuitresultaat alsook emissie naar de omgeving.

Blue Engineering ziet dat sensoren en robotisering de laatste jaren hun intrede doen in de landbouw. Daarbij gaat precisielandbouw steeds verder dan gps technieken maar vormen ook de beslissingsboom in teelthandelingen en de vormgeving van de bedrijfsvoering. De mogelijkheden van techniek nu en in de toekomst worden door Blue Engineering gepresenteerd.

Voor meer informatie en aanmelden klik op deze link.