Afgelopen 26 maart hebben we de eerste thema avond georganiseerd voor onze leden. We mochten maar liefst 40 leden ontvangen in het Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg.

De avond begon met een interessante inleiding door Frank Laenen over de snelle ontwikkeling van het paarden centrum tot een wereldwijd bekend en gewaardeerd hippisch centrum. Een aanrader aan eenieder om een bezoek te brengen aan het centrum.

Hierna was het Bram Derikx die ons mee nam in de wereld van de kringloop landbouw en speciaal de natuur inclusieve landbouw (NIL). Aspecten die daarbij aan de orde kwamen waren o.a.; wat is NIL, gaat Nederland over van traditionele landbouw naar NIL, is het een verdien model etc.
Na de inleiding werden vele vragen gesteld en beantwoord.

Herman Vrehen ging na de pauze in op de gebiedsontwikkeling en de gebiedsverandering. Als voorbeeld nam hij daarbij het gebied rond de Peel en de ontwikkeling op het gebied van de paardenhouderij. We zien dat de paardenhouderij zich in heel Limburg ontwikkeld maar vooral nu rond het hippisch centrum worden veel bedrijven omgevormd tot paardenbedrijven. We moeten accepteren dat de omgeving verandering ondergaat, agrarische bedrijven worden groter, andere verdwijnen, er komt natuur, maar ook windmolens en velden met zonnepanelen. Inpassen in de omgeving wordt heel belangrijk.

Een interessante avond waarbij iedereen gedwongen werd om stil te staan bij de veranderingen. Wat zijn de bedreigingen, maar beter nog wat zijn de kansen.

Hartelijk dank voor uw komst en graag tot ziens bij de volgende bijeenkomst.