Beste Leden,

November 2018 stond de themabijeenkomst “Duurzame energie” op de agenda van Innovatief Platteland. 22 mei aanstaande, vanaf 19:00 uur, houden wij in samenwerking met de LLTB een vervolgbijeenkomst op dit thema. In deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

– Actuele zaken (waaronder meldplicht energie, besparende maatregels)
– Provinciale ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie
– Vernieuwende aanpak gezamenlijke energie project

De definitieve uitnodiging volgt op korte termijn.
We hopen u graag te ontmoeten op 22 mei!

Hartelijke groet namens het bestuur van Vereniging Innovatief Platteland