Als vervolg op het project “ Boer en Burger” waarbij middels nieuwe inrichting van erf de stimulering van biodiversiteit centraal staat, is recent een masterclass gehouden voor leden van VIP. De masterclass vond plaats op het bedrijf van deelnemer Mark Litjens bij zijn locatie in Melderslo.

Op initiatief van VIP, Horster Landschap en Citaverde is via een planmatige aanpak bij verschillende agrarische bedrijfstypen zoals intensieve veehouderij, melkveehouderij, glastuinbouw en akkerbouw gewerkt aan een beplantingsstrategie die biodiversiteit, ontwikkeling insecten, natuur herstel en inpassing gebouwen gestalte geeft.

De masterclass stond onder leiding van Toon van Hooft van Citaverde college, waarbij collega Janny Resoort, bijgestaan door Jos Claessens van “Horster Landschap”, in haar inleiding de beweegredenen van het project schetste. Zij vertelde in haar presentatie de aanpak, de organisatie en voortgang van het project bij alle deelnemers. De nut en noodzaak en uiteindelijk een evaluatie waarin de do’s en don’ts naar voren kwamen.

Deelnemende bedrijven gaven in hun presentatie aan hoe de ervaringen waren. Zo stond bij Kwekerij Litjens bv de aankleding van de kassen centraal met een minimum aan onderhoud. De bestaande boomaanplant, wat voor overlast zorgt op de kas daken, werd meer gericht op minder blad vallende boomsoorten. Bij Mts Vissers-Janssen is de oude beekloop van de grote Molenbeek hersteld met een overgang naar bedrijf/ tuin en wandelpad. Bij de aanleg is gelet op het behouden of herstellen van wenselijke soorten bomen en planten. Door het wijzigen van grondniveaus, snoei- en kap-werk en daarna aanplant van nieuwe hagen, planten en inzaai bloemenmengsel is een vernieuwend aanzicht gecreëerd met een meer open karakter wat plaats bied voor biodiversiteit en stimulering ontwikkeling van insectensoorten.

Vanuit de gemeente gaf François Hesen toelichting op de visie van de gemeente Horst aan de Maas t.a.v. beleid “Teelt ondersteunende voorzieningen” die handvaten kunnen bieden voor biodiversiteit.

In de afsluitende discussie werd door deelnemers enthousiast gereageerd en kwam naar voren dat het project navolging verdiend. De geldende regelgeving op dit gebied heeft een nog enigszins verlammende werking.  Vertegenwoordigers van (omliggende) gemeente(s) zagen echter openingen om dit ook in hun werkgebied toe te passen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat van Vereniging Innovatief Platteland of bij een van de deelnemende partijen.