Stichting IKL is vanuit Provincie Limburg met het Project “Het Provinciaal Bloemenlint” gestart.

IKL voert dit project uit n.a.v. de ambitie van Gedeputeerde Carla Brugman om een bloemenlint te realiseren van Mook tot Maastricht. Vereniging Innovatief Platteland ondersteund dit project en daarom informeren wij u hierover.

Grondeigenaren en gebruikers worden gestimuleerd om nieuwe randen, overhoeken en terreinen bloemrijk in te richten, zoveel mogelijk op beeldbepalende locaties. Het wordt toegepast als opstap voor meer duurzamere kruidenrijke vegetaties. Bloemenlint is dus een van de manieren om de biodiversiteit te stimuleren.

Aan de hand van een aantal criteria kunnen eigenaren en grondgebruikers zich melden bij IKL, waarna voor hen een bloemenzaadmengsel voor nieuwe gebieden/percelen wordt besteld. Dit wordt per post geleverd waarna zij dit eind april, begin mei 2021 dienen in te zaaien.

Hierdoor kunnen de deelnemers zelf, maar ook de vele recreanten en toeristen in Limburg, genieten van een bloeiende kleurenpracht, die een leefplek biedt voor insecten en andere dieren tijdens de bloei en daarna.
We betrekken de deelnemers actief, zodat het Bloemenlint een opstap is naar een duurzaam ecologisch beheer.

De informatie over het project is te vinden op www.bloemenlintlimburg.nl. Daar kunnen de inwoners van Limburg zich ook aanmelden om het bloemenzaadmengsel te bestellen.

Voor de regeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De regeling is alleen van toepassing op percelen in de provincie Limburg;
  • Inzaaien op een beleefbare locatie die zichtbaar is vanaf de openbare weg/ruimte (akkerranden, overhoeken, etc.);
  • Je kunt per 250m² een bloemenmengsel bestellen tot maximaal 0,5 hectare (20 stuks bloemenmengsels) per locatie;
  • De eigen bijdrage per 250m² bedraagt € 6,25 inclusief BTW;
  • De regeling staat open tot en met vrijdag 19 maart 2021;
  • Het bloemenzaadmengsel wordt in april per post bezorgd;
  • Je dient het bloemenzaadmengsel zelf in zwarte grond (met vals zaaibed)  in te zaaien tussen eind april en half mei in zwarte grond (dus niet op een bestaande graszode). Je ontvangt vooraf nog een instructie;
  • Inzaai en beheer draagt bij aan de biodiversiteit;
  • Je laat het bloemenzaadmengsel ten minste staan tot en met dit najaar, maar het liefst tot volgend voorjaar zodat diverse soorten solitaire bijen kunnen overwinteren en de vogels het benutten als voedselplek;
  • Het bloemrijke resultaat (foto) wordt bij voorkeur gedeeld via social media middels de hashtag #bloemenlintlimburg en / of na afloop ingestuurd via bloemenlintlimburg.nl.

Klik hier voor het persbericht welke hiervoor is opgemaakt.

Voor vragen hierover mag u contact opnemen met:

Stichting IKL
Ron Janssen | Ontwikkelaar landschapsprojecten
06-21616063
r.janssen@ikl-limburg.nl