Afgelopen vrijdag was de uitreiking zaad voor Bloemrijke akkerranden en overhoeken voor de eerste maal op bijenoase-scouting Peppelhuus te Venray.

Mede vanuit Innovatief Platteland heeft de Plattelandscoöperatie zorg gedragen dat we bijna 3 hectare aan zaad, dus bijna 60 kilo konden uitreiken. 28 deelnemers zijn dit weekend aan de slag gegaan om Venray een bloeiend jaar te bieden.

De bijen “Bijeen-voor-bijen” en andere insecten zijn eenieder dankbaar. De agrariërs krijgen zo weer heel wat hulp bij de bestuiving door deze solitaire bijen en insecten.

De imkers in Venray, zoals enthousiaste hulp Evelyn van Geenen, waren erg verrast door de hoge deelname!

Gemeente Venray heeft dit mede mogelijk gemaakt en vanuit de organisaties en de enthousiaste deelnemers is geconstateerd dat dit zeker een blijvend initiatief moet zijn.

Foto: Uitreiking bloemenzaad aan een van de 28 enthousiaste deelnemers!