Ontvangt u subsidie voor agrarisch natuurbeheer en wordt u geconfronteerd met controleurs van de NVWA die komen kijken of u wel grasranden heeft staan en of het botanisch beheer klopt?

Als gevolg van de droogte is vaak niets of weinig terug te zien van deze grasranden. Om te voorkomen dat u vervolgens gekort wordt op uw subsidie, raadt LTO Nederland aan om als een controleur komt, u zelf ook na gaat hoe de situatie in het veld is. Het is raadzaam om met de controleur mee te lopen en aangeeft dat er sprake is van een extreme weerssituatie en dit wordt gerapporteerd.

Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan bepaalde subsidievoorwaarden kunt voldoen, bijvoorbeeld omdat er door de droogte nog maar zo weinig overeind staat dat een perceel of rand niet aan het minimaal aantal indicatorsoorten komt (beheeractiviteit 19). Bij een eventuele controle van de NVWA kan dit tot problemen leiden.

RVO.nl heeft aangegeven dat indien boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen niet aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen door bijzondere omstandigheden, zij dit actief moet aangeven bij de ANLb-helpdesk. Dit kan door een mail te sturen naar ANLBhelpdesk@rvo.nl met de volgende gegevens:

  • de reden dat er niet kan worden voldaan
  • aan welke voorwaarde/activiteit er niet kan worden voldaan
  • welke percelen het betreft
  • bewijsmateriaal bijvoorbeeld foto’s

Door deze melding te doen kan er rekening worden gehouden met deze bijzondere omstandigheden bij het beoordelen van de controleresultaten. De controles zelf hou je hier waarschijnlijk niet mee tegen.

Als LTO Nederland en BoerenNatuur hebben we aangegeven dat het niet efficiënt is om iets te gaan controleren waarvan je bij voorbaat al weet dat het niet voldoet. Echter het is niet mogelijk voor RVO.nl om hier nu de regels op aan te passen. LTO Nederland en BoerenNatuur zullen dit wel gaan aankaarten bij RVO.nl en NVWA om dit in de toekomst te voorkomen. RVO.nl gaf wel aan dat de NVWA dit soort controles op een laag pitje heeft gezet en bij het plannen van de controles rekening houdt met lokale omstandigheden.

Ingrid van Huizen,
LTO-bestuurder met de landelijke portefieulle Natuur- en Landschapsontwikkeling.