Op donderdag 5 april is de eerste vervolgbijeenkomst geweest van de inspiratieavond Local Hiero’s.

De eerste avond, gehouden op 7 februari in RBC ‘de Oelderse Halte’, stond onder leiding van Patrick Lemmens en Leandra Schmitz (Arvalis). Dieuwertje Crasborn gaf verder een uiteenzetting over stadslandbouw. Acht personen gaven op deze avond aan geïnteresseerd te zijn en verder mee te willen denken.

Op 5 april waren de geïnteresseerden aanwezig op de vervolgbijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt er weer verder gewerkt aan invulling aan het project. Zodra deze invulling concreet is, zal deze gedeeld worden met de leden van Vereniging Innovatief Platteland.