Graag kijken we even terug op een goed bezochte en hopelijk enthousiasmerende informatiebijeenkomst over de patrijs.  Een zeer diverse samenstelling van gebiedsspelers was vertegenwoordigd in Afferden. Want het is niet alleen de landbouw die moet bewegen om biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap omhoog te krijgen. Met name ook overheden, terreinbeheerders, burgers en wildbeheerseenheden nemen hier steeds meer hun verantwoordelijkheid.

Vanaf 2018 is een stevige basis gelegd met ongeveer 80 leden van Natuurrijk Limburg die samen ruim 200 hectare zogenaamde patrijsakkers (ANLb-regeling) beheren in een handvol kerngebieden door heel Limburg (contactpersoon Rik Schreurs).

Om het leefgebied van de patrijs  aanvullend op de reeds gerealiseerde patrijsakkers te optimaliseren is het project ‘Coördinatie patrijs Limburg’ opgestart (contactpersoon Sabine de Jong). Dit betreft een  samenwerkingsverband tussen stichting IKL, Natuurrijk Limburg en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Het coördinatieteam faciliteert u bij het verbeteren van het leefgebied, het monitoren van de patrijs en uitvoeren van predatorenbeheer. Zo kunnen we gezamenlijk alles op alles zetten om op de lange termijn meer boerenlandsoorten als de patrijs in hogere aantallen te blijven zien.

Om hier concreet invulling aan te geven wordt er op dit moment een gebiedsplan opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het samenstellen van een vrijwilligersgroep, die de spil gaat vormen voor het aandragen en uitvoeren van de beschermingsmaatregelen in het gebied. Zoals het uitvoeren van de monitoring van de patrijs om de effectiviteit van de maatregelen aan te tonen. En de predatorenmonitoring en – beheersing die wordt opgepakt door de vrijwilligers aangesloten bij de WBE Bergen.

Binnen het project optimaliseren we samen met de betreffende partners het beheer van overheidsgronden door aangepast maaibeheer, daarnaast leggen we waar mogelijk lijnvorige struwelen aan als schuilmogelijkheid.  Ook particulieren kunnen de soort helpen door bloemrijke randen in te zaaien of rommelhoekjes in stand te houden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Sabine de Jong.

Natuurlijk zijn wij in Nederland niet de enige provincie waar patrijzen projecten worden uitgevoerd.

We werken intensief samen met onze landelijke partners zoals de vogelbescherming. Ook komt er veel informatie van het Partridge project, zoals de hier bijgevoegde factsheet. Ook op de website van stichting IKL kunt u informatie vinden over de patrijs en het patrijzen project.

Graag wil ik namens het coördinatieteam patrijs limburg iedereen een fijne kerst wensen en een gezond en goed nieuwjaar, waarin we samen verder gaan om deze mooie boerenlandvogel te beschermen.