Vereniging Innovatief Platteland start samen met  projectpartners Stichting Landschap Horst aan de Maas en CITAVERDE College, een  ambitieus project om de biodiversiteit op en rond agrarische bedrijven te versterken.  In eerste instantie nemen vier verschillende bedrijven (vollegrondsteelt, glastuinbouw, intensieve veehouderij en melkveehouderij) uit de gemeente Horst aan de Maas deel aan het pilotproject.

Met dit project wordt verder gekeken dan aanpassingen op alleen het boerenerf;  ook  het bedrijf, de directe omgeving en de bedrijfsvoering worden opgenomen in de plannen.  Met de juiste benadering gaan beleving, versterking van de biodiversiteit én een meerwaarde voor het agrarisch bedrijf, hand in hand. Meer biodiversiteit draagt bij aan gezondere gewassen. En door (grond)buren te betrekken bij de plannen krijgt biodiversiteit meer kans en wordt de landschappelijke beleving vergroot. Op de 4 bedrijven beginnen in het voorjaar de eerste werkzaamheden.

De projectpartners brengen  met dit project de mogelijkheden en de do’s en dont’s in kaart voor de verschillende bedrijfstypes. Daarnaast moet dit een plan van aanpak opleveren om dit concept op meer bedrijven te gaan toepassen. Bovendien zullen alle vergaarde nieuwe inzichten en kennis verwerkt worden in een masterclass voor docenten en doelgroepen.