Het pilotproject “Biodiversiteit bij buur en bedrijf” laat zien dat met betrekkelijk kleine ingrepen grote resultaten gehaald kunnen worden op het gebied van verbetering van de biodiversiteit op en rond agrarische bedrijven. Dat bleek bij de presentatie van de eerste resultaten van dit project, dat een samenwerkingsverband is van Vereniging Innovatief Platteland, CITAVERDE College en Stichting Landschap Horst aan de Maas.

Hierbij werd niet alleen gekeken naar het eigen boerenerf, maar ook naar de bedrijfsvoering en de directe omgeving.  Het streven was om de beleving, de versterking van de biodiversiteit en de meerwaarde voor het bedrijf hand in hand te laten gaan. Er werden plannen opgesteld voor een varkensbedrijf, een glastuinbouwbedrijf en een melkveebedrijf.

Vooral op het varkensbedrijf Vissers in Meerlo zijn mooie resultaten behaald. Hier werd een oude loop van de Groote Molenbeek die over het terrein loopt, in ere hersteld. En met een doordacht beplantingsplan oogt het geheel niet alleen bijzonder fraai maar is het ook een aantrekkelijke gebied geworden voor allerlei flora en fauna.

Bij het glastuinbouwbedrijf zijn de resultaten veelbelovend. De onkruidbeheersing is nog wel een aandachtspunt. Bij het melkveebedrijf zijn de plannen gemaakt en nog in uitvoering.

Uit dit pilotproject kunnen een aantal belangrijke lessen geleerd worden die hebben geresulteerd in een lijst met do’s en don’ts. Zoals een betere afstemming over het zaaigoed, meer beschikbare handjes en de onkruidbeheersing beter in de vingers krijgen. Als deze lessen in acht worden genomen geeft dat een hoopvol beeld voor de toekomst.