De Aspergeteelt vormt een belangrijk onderdeel in het beeld van het buitengebied in Limburg. Het sierlijke gewas met zijn karakteristieke teeltwijze is niet weg te denken uit de regio. Vanuit het project Bright Green wordt getracht om de teelt verder te verduurzamen. In samenwerking met Compas kijkt Vereniging Innovatief Platteland naar mogelijkheden om het onkruidbeheer uit te voeren met natuurlijke afdekmaterialen en milieu vriendelijke verwijder methodieken. Op een proefveld op de Brightland Campus Greenport Venlo alsook bij telers in de regio worden verschillende methodieken getest.

Zo wordt er gewerkt aan een duurzame omgevingsbewuste teelt met behoud van biodiversiteit en een gezonde bodem.

Meer informatie: Ronnie de Hoon, Compas, 06-31199385