Een bloemrijk buitengebied, wie geniet daar nou niet van? Naast een kleurrijk en recreatief landschap leveren bloemen een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit in het buitengebied. Vooral bloemrijke planten uit de streek herstellen mede de natuurlijke omgeving en zorgen voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor diverse insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ook een ‘uitgebloeide’ strook is een zadenoase voor vele akkervogels.

Naast een bloemrijke akkerrand is het ook mogelijk om een overhoek of ander braakliggend perceel in het buitengebied in te zaaien met bloemenzaad.

Doe dit jaar nog mee!
Heeft u een akkerrand of een braakliggend stukje grond in het buitengebied van de gemeente Mook en Middelaar en wilt u bijdragen aan een vrolijk bloemenlint door onze gemeente? Vraag dan gratis bloemzaad aan. Samen met Innovatief Platteland zorgt stichting IKL/Plattelandscooperatie voor een gedegen advies en bloemzaad.

Voor nadere informatie en aanmelden neem contact op met Richard Smeets van Stichting IKL via: r.smeets@ikl-limburg.nl of telefoonnummer 06-10133108. Doe uw aanvraag uiterlijk 5 mei 2019. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar bovengenoemd e-mailadres met vermelding van uw gegevens, de beoogde inzaailocatie en de oppervlakte. Nadere praktische informatie zal u dan worden toegezonden. Het bloemzaad kan 13 mei 2019 opgehaald worden bij de gemeentewerf, Veldweg 3 in Mook.

Dit initiatief wordt u aangeboden door Stichting IKL, de Plattelandscoöperatie en de Gemeente Mook en Middelaar. Dit alles samen met Innovatief Platteland, die dit een warm hart toedragen! Doe mee! en lever zo een bijdrage aan een bloeiend lint en overhoeken in het Mookse landschap!