De samenwerking Plattelandscooperatie, Cultus en VIP heeft geleid tot het project Goed Beezig ( onderdeel van Bright tree), wat donderdag 13-09-2018 bij Rozenkweker Roparu is afgesloten met onder andere een mooie lezing van Universiteit Wageningen.
Een project wat de kansen en materie “Functionele Agrobiodiversiteit” breed bekend heeft gemaakt en als opstart naar een bredere toepassing en nog nader onderzoek. Naast FAB ook de kansen voor Bijen en bestuiving en de andere meerwaarde wat het oplevert.

Een mooie conclusie is dat er al veel kennis is, veel praktische toepassingen nog nadere verdieping vragen en een bevestiging dat iedereen een steentje kan bijdragen tbv Biodiversiteit in de breedste zin des woords!