Namens de gemeente Gennep, mag Stichting IKL deze “save the date” uitsturen voor een bijeenkomst over eikenprocessierupsen en de landschappelijke uitdagingen die de gemeente wil aangaan om de overlast terug te dringen. De leden van Vereniging Innovatief Platteland zijn hierbij ook van harte welkom.

We zien de laatste jaren dat de overlast van de eikenprocessierups toeneemt. De huidige aanpak, om de rupsen weg te zuigen / te branden hebben ook heel veel negatieve effecten.

Dit komt mede omdat de ecologische balans weg is in het landschap. De gemeente wil hier samen met partners in het gebied over gaan nadenken.

Graag nodigen wij iedereen uit voor een 1e info- en brainstormsessie: dinsdag 21 januari 2020; 15.00 – 17.00 uur.

In januari mag u de uitnodiging verwachten. Houdt de website in de gaten. Graag tot 21 januari 2020!