De informatie en het aanmeldingsformulier voor aanvraag bloem- en vogelrijke akkerranden 2019 zijn beschikbaar op onze website. U vindt ze hier:
Bloem- en Vogelrijke Akkerranden Gemeente Venray
Let op aanmelden voor 10 april a.s.!