Op 24 oktober heeft het bestuur van Innovatief Platteland samen met het bestuur van de Plattelandscoöperatie een bezoek gebracht aan Slaque Escargotskwekerij van Ans en Pieter Gielen in Melderslo. Wat een mooi en interessant bedrijf!
In dit jaarlijks gezamenlijk bestuurlijk uitje werd na de lunch ook de visie en toekomstrichting van beide verenigingen besproken. Nieuwe uitdagingen in de snel veranderende wereld staan hierin centraal. Er is toekomst voor de verenigingen die het bedrijfsleven op het platteland met de burger wil verbinden. We danken ieder voor de bijdrage en inbreng in dit jaarlijks programma.