Let op mogelijke korting op natuursubsidie vanwege droogte

Ontvangt u subsidie voor agrarisch natuurbeheer en wordt u geconfronteerd […]