Aandachtsgebieden


Joop de Hoon

 • Partners
 • LLTB
 • Overheid en politiek (Raad en B&W)
 • Burger en dorpsraden
 • Nationale parken, natuurgebieden
 • Recreatie en toerisme
 • Waterschap

Peter van Megen

 • Secretaris/penningmeester
 • Website
 • Partners

Gert Billekens

 • Innovatie in akkerbouw, nieuwe teelten
 • Mest en mineralen problematiek
 • (wind)energie en duurzaamheid
 • Contactpersoon LLTB (akkerbouw)

Hay Engels

 • Verbinden agrariĆ«rs met maatschappij
 • Contactpersoon dorpsraden
 • Contactpersoon VKKL/IKL
 • Natuur, private partijen
 • Duurzaamheid en klimaatverandering

Ger Roersch

 • Agrarisch natuurbeheer
 • Contactpersoon Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark, Milieufederatie Limburg
 • Bestuurslid en contactpersoon Natuurrijk Limburg
 • Innovatie in de rundveehouderij
 • Contactpersoon LLTB (rundveehouderij)

Frank Vissers

 • Innovatie in de varkenssector
 • (zonne) energie
 • Warmte koude opslag (WKO)/uitwisseling
 • Biomassavergisting

Rolf van de Ligt

 • Verbinding naar bedrijfsleven
 • Partners
 • Bestuur innovator

Marcel Claus

 • Projecten
 • Gemeente en overheid

Diederik Nijenhuis

 • Innovatie in de varkenssector
 • Varkensgilde
 • Contactpersoon LLTB (varkens)

Patrick Lemmens (ondersteuning)

 • Arvalis
 • Greenport Venlo
 • Projecten
 • TuinbouwUitleg over Mini WKK op plantaardige olie.
Uitleg over Mini WKK op plantaardige olie.

Streekproductenmarkt op jaarvergadering 2008
Streekproductenmarkt op jaarvergadering 2008

Kunstproject Art & Yard, kijken bij de Duitse buren.
Kunstproject Art & Yard, kijken bij de Duitse buren.

Tripsvoorspeller in Prei Kees Jopseph.
Tripsvoorspeller in Prei Kees Jopseph.

Rondleiding Demovelden Energiegewassen.
Rondleiding Demovelden Energiegewassen.