Aandachtsgebieden


Joop de Hoon

 • Partners
 • LLTB
 • Overheid en politiek (Raad en B&W)
 • Burger en dorpsraden
 • Nationale parken, natuurgebieden
 • Recreatie en toerisme
 • Waterschap

Peter van Megen

 • Secretaris/penningmeester
 • Website
 • Partners

Gert Billekens

 • Innovatie in akkerbouw, nieuwe teelten
 • Mest en mineralen problematiek
 • (wind)energie en duurzaamheid
 • Contactpersoon LLTB (akkerbouw)

Hay Engels

 • Verbinden agrariĆ«rs met maatschappij
 • Contactpersoon dorpsraden
 • Contactpersoon VKKL/IKL
 • Natuur, private partijen
 • Duurzaamheid en klimaatverandering

Ger Roersch

 • Agrarisch natuurbeheer
 • Contactpersoon Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark, Milieufederatie Limburg
 • Bestuurslid en contactpersoon Natuurrijk Limburg
 • Innovatie in de rundveehouderij
 • Contactpersoon LLTB (rundveehouderij)

Frank Vissers

 • Innovatie in de varkenssector
 • (zonne) energie
 • Warmte koude opslag (WKO)/uitwisseling
 • Biomassavergisting

Rolf van de Ligt

 • Verbinding naar bedrijfsleven
 • Partners
 • Bestuur innovator

Marcel Claus

 • Projecten
 • Gemeente en overheid

Diederik Nijenhuis

 • Innovatie in de varkenssector
 • Varkensgilde
 • Contactpersoon LLTB (varkens)

Patrick Lemmens (ondersteuning)

 • Arvalis
 • Greenport Venlo
 • Projecten
 • TuinbouwHoutchips maken voor het BAG project.
Houtchips maken voor het BAG project.

Piet van de Ouden geeft uitleg over de Mini Biodieselinstallatie van Argos Olie.
Piet van de Ouden geeft uitleg over de Mini Biodieselinstallatie van Argos Olie.

Tripsvoorspeller in Prei Kees Jopseph.
Tripsvoorspeller in Prei Kees Jopseph.

Energieboerderijdag op de Vredepeel.
Energieboerderijdag op de Vredepeel.

Oogst van Energiemais.
Oogst van Energiemais.