»Seminar ‘Nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers’

Seminar ‘Nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers’

Via Bluehub heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het seminar ‘Nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers’.
Tevens kunt u hier een artikel lezen dat onlangs hieromtrent in De Limburger is gepubliceerd »

Vanuit Bluehub  is er de afgelopen periode gewerkt aan een verkenningsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers. Verdienmodellen waarin wordt gekozen voor ketenverkorting, Duits-Nederlandse samenwerking, kwaliteit in plaats van kwantiteit, lokale productie en verkoop (‘local-for-local’) en bovenal de focus op ‘vergeten’, ‘nieuwe’ en biologische groenten. Samen met een vijftal andere projectpartners is onderzoek gedaan met als doelstelling om na te gaan of er in het Rijn-Waalgebied (en daarbuiten!) voldoende voedingsbodem is voor dergelijke nieuwe verdienmodellen.

Op 15 maart vindt een seminar plaats (Kleve, Duitsland, vanaf 15:00) waarin de resultaten van het verkenningsonderzoek worden gedeeld. Tevens komen tijdens het seminar een aantal telers die reeds de stap naar andere verdienmodellen hebben gezet aan het woord. Denk hierbij aan directe verkoop, eigen leverservice, business-to-consumer i.p.v. het kanaal van veiling en retailers, etc. Daarnaast een tweetal aantal andere, interessante sprekers. Het seminar is gratis te bezoeken, inschrijven kan via http://seminar.pagedemo.co.

Bekijk hier de volledige uitnodiging »

Let op: in de uitnodiging staat 18 januari, maar dit is dus verplaatst naar donderdag 15 maart 2018

2018-02-09T15:42:02+00:00