Persbericht

Creëer "agrarische" campus nabij het Floriadeterrein

Breng onderzoek, opleiding en agrarische bedrijven dichter bij elkaar


In het noorden van de Provincie Limburg is een samenwerkingsverband van praktiserende boeren. Dit samenwerkingsverband, Vereniging Innovatief Platteland, heeft een ledenpeiling gehouden. Hieruit blijkt, dat de agrarische ondernemers veel waarde hechten aan gezamenlijke inzet op het gebied van innovaties. Innovatief Platteland heeft daarop een beroep gedaan op de Provincie Limburg om middelen beschikbaar te stellen om inspiratiesessies voor innovaties.

De Provincie Limburg heeft bij monde van deputé Patrick van der Broeck een bedrag beschikbaar gesteld van € 20.000,-. Ook bij banken, bedrijfsleven en leden worden middelen verzameld om te komen tot een tweejarig innovatieprogramma.

Uit het door Toponderzoek gehouden onderzoek blijkt, dqat de leden ook graag een brugfunctie vervullen tussen burgers en het agrarisch bedrijfsleven. Voor dit item is vanuit de Provincie een bedrag beschikbaar gesteld van € 7.500,-.

Daarnaast zet de vereniging in om onderzoek en opleiding dichter bij elkaar te brengen op het Floriadeterrein. Ruim de helft van de agrarische ondernemers (55%) is hier voorstander van. Het verkrijgen van rendement, innovaties en het vermarkten van het product blijken de grootste uitdagingen te zijn.

Bedrijven breiden uit
Agrarische ondernemers zijn positief gestemd over de toekomst. Gemiddeld wil 34% van de ondernemers uitbreiden. Dit verschilt per sector: dieren (38%), planten (24%) en diensten (50%). Circa 1 op de 4 van de ondernemers heeft een opvolger in het bedrijf.

Sector
Het "imago" en de "regelgeving" worden als aandachtspunten ervaren in de sector. Als remedie worden door agrarische ondernemers genoemd: het stimuleren van innovaties (90%), bruggenbouwen tussen boer en burger (78%), agrarisch natuurbeheer (61%) en participatie plattelandsbelangen (44%).

Vereniging Innovatief Platteland
Oirlo, 12 maart 2015

Voor meer informatie Hidde Hoetink 06-10336008.
Het volledige rapport is binnenkort te zien op de site van de Vereniging Innovatief Platteland.


 Terug..
Streekproductenmarkt op jaarvergadering 2008
Streekproductenmarkt op jaarvergadering 2008

800 ha gras op Schiphol. BAG Project.
800 ha gras op Schiphol. BAG Project.

Energieboerderijdag op de Vredepeel.
Energieboerderijdag op de Vredepeel.

Rondleiding Demovelden Energiegewassen.
Rondleiding Demovelden Energiegewassen.

Demovelden Energiegewassen: Maïs-Zonnebloem.
Demovelden Energiegewassen: Maïs-Zonnebloem.