Brightlands is booming!

Deze week is Brightlands (de merknaam van de Limburgse kenniseconomie en daarbinnen de  campussen Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Chemelot Campus, Smart Services Campus Heerlen en Maastricht Health Campus) gestart met een grote mediacampagne. Onder andere door middel van frequente informatie in regionale dagbladen wordt de burger geïnformeerd over het belang van de campussen voor Limburg.

Brightlands als banenmotor voor iedereen, maar wat kan het betekenen voor u als agrarisch ondernemer?

Brightlands is de merknaam van de verschillende campussen in Limburg die inmiddels zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak steeds meer met elkaar samenwerken. Voor de primaire sector lijkt Brightlands Campus Greenport Venlo de meest directe mogelijkheden te bieden voor primair ondernemers om innovatieve ideeën een duw in de rug te geven. Daar waar – na de Floriade 2012 -  enkele jaren in relatieve luwte is ontwikkeld aan een systeem van innovatieve bedrijvigheid en verbinding van kennisinstellingen aan de regio, lijken de ontwikkelingen momenteel in een serieuze stroomversnelling te zijn geraakt. In de afgelopen maanden werd achtereenvolgens al bekendgemaakt dat er (mede door private partijen) fors geïnvesteerd gaat worden in bedrijvigheid en kennisontwikkeling en valorisatie op het terrein. Naast reeds bestaande onderzoeksfaciliteiten (Brightbox, Brightlabs) kun je denken aan  grote geplande – en inmiddels gefinancierde – ontwikkelingen als het BioTreatCenter (waar Arvalis-medewerkers vanaf het prille begin bij betrokken zijn). Maar ook de realisatie van een open innovatie faciliteit op het gebied van nieuwe teelten en teelttechnieken.

Bedrijvigheid die zich kenmerkt door een grote affiniteit met agro en food. Variërend van een grote producent en ontwikkelaar van innovatieve voedingssupplementen (Deltastar) tot aan meer direct agro-gerelateerde bedrijven als bijvoorbeeld Cultus die alhier haar onderzoek gaat centraliseren. Recent werd ook Arvalis aan dit rijtje toegevoegd. Arvalis zal vanuit haar prachtige nieuwe kantoor in de Villa Flora steeds meer de verbinding proberen te  leggen tussen datgeen de campus te bieden heeft en de eigen vragen of innovatieve plannen van agrarisch ondernemers voor de toekomst. Een mooie brug voor u als ondernemer via uw eigen adviseur naar de eventuele mogelijkheden voor de toekomst!

Centraal op de campus staat het thema voedsel en gezondheid, vertaald naar een aantal subthema’s zoals alternatieve grondstoffen, teelttechnieken en gezondheid waaronder personalised nutrition. Via Brightlands Campus Greenport Venlo kan daarbij de verbinding gelegd worden naar de andere ontwikkelingen in Limburg.

Op zoek naar het antwoord op uw prangende vraag met betrekking tot nieuwe voeding, innovatieve teelt of alternatieve afzet voor grondstof of reststroom? Arvalis weet de weg!Terug..
Bio Energie, een bouwsteen van de toekomst.
Bio Energie, een bouwsteen van de toekomst.

Kunstproject Art & Yard, kijken bij de Duitse buren.
Kunstproject Art & Yard, kijken bij de Duitse buren.

800 ha gras op Schiphol. BAG Project.
800 ha gras op Schiphol. BAG Project.

FAB project in het nieuws.
FAB project in het nieuws.

Oogst van Energiemais.
Oogst van Energiemais.