»Duurzaamheid en klimaat
Duurzaamheid en klimaat 2018-01-25T08:34:05+00:00

Projecten:  Duurzaam en klimaat

Overzicht: Agrarische innovaties
Overzicht: recreatie & toerisme
Overzicht: parken & natuurgebieden
Overzicht: duurzaam & klimaat

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

De landbouw heeft te maken met een steeds grotere druk op de beschikbaarheid van gronden. Tegelijkertijd wordt al jaren gezocht naar potentieel interessante gewassen die een mogelijk nieuw verdienmodel voor de sector kunnen betekenen. We constateren dat de vraag vanuit diverse markten op dit vlak sterk toeneemt. Voor een duurzaam [...]

27-12-2017|