»Bestuur
Bestuur 2018-01-26T08:48:53+00:00

Het bestuur

Joop de Hoon
Joop de HoonVoorzitter
Aandachtsgebieden:
• Partners
• LLTB
• Overheid en politiek (Raad en B&W)
• Burger en dorpsraden
• Nationale parken, natuurgebieden
• Recreatie en toerisme
• Waterschap

T: 06 – 212 85 303

Peter van Megen
Peter van MegenSecretaris/penningmeester
Aandachtsgebieden:
• Secretaris/penningmeester
• Website
• Partners

T: 06 – 105 58 260

Gert Billekens
Gert BillekensOndervoorzitter
Aandachtsgebieden:
• Innovatie in akkerbouw, nieuwe teelten
• Mest en mineralen problematiek
• (wind)energie en duurzaamheid
• Contactpersoon LLTB (akkerbouw)

T: 06 – 236 43 822

Hay Engels
Hay EngelsBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Verbinden agrariërs met maatschappij
• Contactpersoon dorpsraden
• Contactpersoon VKKL/IKL
• Natuur, private partijen
• Duurzaamheid en klimaatverandering

T: 077 – 464 2220

Ger Roersch
Ger RoerschBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Agrarisch natuurbeheer
• Contactpersoon Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark, Milieufederatie Limburg
• Bestuurslid en contactpersoon Natuurrijk Limburg
• Innovatie in de rundveehouderij

T: 06- 229 80 744

Frank Vissers
Frank VissersBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Innovatie in de varkenssector
• (Zonne)energie
• Warmte koude opslag (WKO)/uitwisseling
• Biomassavergisting

T: 06 – 153 02 777

Rolf van de Ligt
Rolf van de LigtBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Verbinding naar bedrijfsleven
• Partners
• Bestuur innovator

T: 06 – 403 73 701

Marcel Claus
Marcel ClausBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Projecten
• Gemeente en overheid

T: 06 – 1127 27 278

Diederik Nijenhuis
Diederik NijenhuisBestuurslid
Aandachtsgebieden:
• Innovatie in de varkenssector
• Varkensgilde
• Contactpersoon LLTB (varkens)

T: 06 – 513 66 651

Patrick Lemmens
Patrick LemmensOndersteuning
Aandachtsgebieden:
• Arvalis
• Greenport Venlo
• Projecten
• Tuinbouw

T: 06 – 226 93 273

Maud Willems
Maud WillemsNotulist/communicatie
T: 06 – 132 64 275